تماس با ما

Browsing all articles in شهرداری و شورایاسلامی بابلسر،والیبال،

Below you can check out all the posts tagged with شهرداری و شورایاسلامی بابلسر،والیبال،. Here we have archived articles by tags but if you still can't find what you are looking for, try searching using the form for the search function above, or browse new categories and tags

ریس و نایب ریس شورای شهر بابلسر :ما به اسحاق عباسی افتخار میکنیم

DSC00223
اخبار والیبال بابلسر | 25 دسامبر 2014

داغ:

خبرگزاری والیبال مازندران
آدمی برای صعود و پیشرفت معنوی و در واقع برای پرواز، محتاج دو بال است: بال اوّل: رابطه با خداوند و بال دوّم: رابطه با مردم ،کسی که از رابطۀ با خداوند، منهای رابطۀ با مردم، بهره گیرد، مرغ یک بال است و نمی‌تواند حرکت کند. چنانکه اگر با مردم رابطه داشته باشد و در برقراری رابطه با خداوند کوتاهی کند، قادر به پرواز و حرکت نخواهد بود.خدمت …

ادامه مطلب

بایگانی

والیبال

هیت های والیبال استان

برترین مطالب

لینک های کاربردی