تماس با ما

Browsing all articles in مسابقات والیبال زیرگروه کشور،

Below you can check out all the posts tagged with مسابقات والیبال زیرگروه کشور،. Here we have archived articles by tags but if you still can't find what you are looking for, try searching using the form for the search function above, or browse new categories and tags

مرحله نهایی زیر گروه کشور در قزوین برگزار خواهد گردید

مرحله نهایی زیر گروه کشور در قزوین برگزار  خواهد گردید
اخبار والیبال بابلسر, اخبار والیبال مازندران, نکاء | 23 فوریه 2016

داغ:

خبرگزاری والیبال مازندران
مرحله نخست مسابقات والیبال زیر گروه کشور هفته گذشته به پایان رسید و از گروه اول این مسابقات ، شهید طالعی بابلسر و نکاء مازندران ، سیاوش سام فردیس و سپهر الکتریک قزوین از گروه دوم ، مناطق نفت خیز جنوب و شهرداری کرمانشاه از گروه سوم و صدر یزد و شهرداری مهاباد از گروه چهارم به مرحله پایانی این دوره از مسابقات راه پیدا کردند .
تیم های …

ادامه مطلب

بایگانی

والیبال

هیت های والیبال استان

برترین مطالب

لینک های کاربردی